Registruojant specializuotą techniką svarbu nurodyti jos paskirtį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.06.22

Registruojant specializuotą techniką svarbu nurodyti jos paskirtį

Registruojant specializuotą techniką svarbu nurodyti jos paskirtį
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonėje „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ dalyvaujantys kaimo gyventojai, už paramos lėšas planuojantys įsigyti specializuotos technikos, turėtų atkreipti dėmesį, kad įrangos registracijos pase turi būti nurodyta jos paskirtis.
 
Pagal KPP priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ remiama ne žemės ūkio veikla, paslaugų teikimas ir tradicinių amatų puoselėjimas. Didžiausia paramos suma vienam projektui siekia 690 tūkst. Lt, pagal supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles – 260 tūkst. Lt.
 
Už paramos lėšas pareiškėjai gali statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, taip pat įsigyti įvairių prekių – statybinių medžiagų, projekto reikmėms skirtų baldų, įrangos ar technikos ir pan. Visos tinkamos finansuoti išlaidos yra nurodytos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Projektų vykdytojai pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ gali įsigyti ir specializuotos žemės ūkio technikos su priedais. Tačiau paraiškos ir kartu su ja pateiktų dokumentų vertinimo metu kilus abejonių dėl minėtos technikos tinkamumo paraiškoje numatytai veiklai vystyti, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai gali kreiptis į projektų vykdytojus ir paprašyti pateikti tiekėjo patvirtinimą, kad tokia įrangos komplektacija yra tinkama numatytai ne žemės ūkio veiklai vystyti.
 
Įsigiję specializuotą žemės ūkio techniką su priedais pareiškėjai turi ją užregistruoti savivaldybių administracijose, o įrangos registracijos pasą pateikti NMA kartu su mokėjimo prašymu. Tačiau NMA specialistai pabrėžia, kad registracijos pase turi būti aiškiai nurodyta įrangos paskirtis, t. y. žemės ūkio technika turi būti registruota su žyma „kita veiklos sritis“, kadangi žemės ūkio technikos, sukomplektuotos be priedų, įsigijimas pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ yra priskiriamas prie netinkamų finansuoti išlaidų. Pagal minėtą priemonę, kaip ir pagal visą trečiąją KPP programos kryptį, yra remiama tik alternatyvi žemės ūkiui veikla, o žemės ūkio technikos, skirtos žemės ūkio veiklai vystyti, įsigijimas finansuojamas pagal pirmosios KPP krypties priemones.
 
Į paramą pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ pretenduojantys pareiškėjai taip pat turėtų nepamiršti, kad projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo NMA dienos. Išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše.
 
Bendrosios projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.
 
Paraiškų surinkimas pagal KPP priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ vyko šių metų balandžio – gegužės mėnesiais. Iš viso buvo pateiktos 147 paraiškos, kuriose prašoma beveik 74 mln. Lt paramos. Priemonės įgyvendinimui šiais metais numatyta 24,4 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:02