Ražienų laukai – ūkininkų įsipareigojimai žiemai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.09.21

Ražienų laukai – ūkininkų įsipareigojimai žiemai

Ražienų laukai – ūkininkų įsipareigojimai žiemai
Ūkininkai, gaunantys paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, turėtų nepamiršti įsipareigojimų. Vienas iš įsipareigojimų terminų jau baigiasi rugsėjo 30 d. Iki šios datos ūkininkai turi atlikti lengvą ražienų lauko paviršiaus kultivavimą.
 
Kultivuojant ražienas, svarbu, kad jos būtų aiškiai matomos – jų negalima užversti žeme. Ražienų lauką galima dirbti įvairiais padargais, tačiau nereikėtų liesti gilesnių žemės sluoksnių. Nesuartus laukus būtina palikti iki kitų metų kovo 1 d.
 
Išmokos dydis veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ vykdantiems ūkininkams siekia 500 litų už hektarą. Kompensacinė išmoka mokama už ne mažesnį kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą. Jei ūkininkai laiku nespėja lengvai sukultivuoti žemės, išmoka jiems mažinama 10 proc., t.y., vietoje 500 Lt/ha bus mokama 450 Lt/ha.
 
Paramos gavėjai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų – po javapjūtės jie turi sutvarkyti šiaudus (surišti juos į ryšulius (ritinius) arba susmulkinti ir paskleisti paviršiuje), po pjūties nepurkšti pesticidų ir herbicidų. Negalima ražienų tręšti ar kalkinti, jose ganyti gyvulių.
 
Primename, kad ražienų lauką kasmet galima palikti vis kitoje vietoje, tačiau svarbu, kad bendras deklaruotas plotas per įsipareigojimų laikotarpį (penkerius metus) išliktų pastovus. Vykdyti veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ galima ne didesniame kaip 50 ha ražienoms palikti tinkamų augalų plote. Šis plotas turi būti ne didesnis kaip 30 proc. tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ražienų laukams tinkamų augalų rūšių ploto.
 
Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Šie ūkininkai veiklą gali vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, kuriame auga ne tik ražienų augalai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:19