Ražienų laukai per žiemą – ne daugiau kaip 30 proc. deklaruoto ploto
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.17

Ražienų laukai per žiemą – ne daugiau kaip 30 proc. deklaruoto ploto

Ražienų laukai per žiemą – ne daugiau kaip 30 proc. deklaruoto ploto
Parama dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ skiriama siekiant kompensuoti už prisiimtų aplinkosauginių įsipareigojimų (dirvožemio erozijos stabdymas, biologinės įvairovės išsaugojimas intensyviai dirbamuose plotuose ir pan.) įgyvendinimą.
 
Paramos gavėjas prisiima šių įsipareigojimų laikytis penkerius metus nuo paraiškos pateikimo datos. Per šį laikotarpį kiekvienais metais jis privalo deklaruoti ražienų laukus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaracijose tiesioginėms išmokoms gauti. Už veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ išmokos pareiškėjams mokamos per įsipareigojimų laikotarpį kiekvienais metais ir jos siekia 500 Lt už hektarą.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai pastebi, jog viena dažnai pasitaikančių klaidų ankstesniais metais ta, jog pareiškėjai palieka didesnį plotą ražienoms, nei nustatyta programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ įgyvendinimo taisyklėse šiai veiklai.
 
Pagal jas šis plotas turi būti ne didesnis kaip 30 proc. tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ražienų laukams tinkamų augalų rūšių ploto.
 
Pavyzdžiui, iki 30 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaruojantis ūkininkas gali veiklą vykdyti ne didesniame kaip 9 ha plote. Jei ražienos būtų paliekamos 10 ha plote t. y. trečdalyje lauko, tuomet ražienų plotas viršytų leistiną ribą.
 
Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Šie ūkininkai veiklą gali vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, kuriame auga ne tik ražienų augalai.
 
Taigi, norėdami neprarasti jiems priklausančių išmokų, pareiškėjai ir (ar) paramos gavėjai  pildydami paraiškas turėtų tiksliai įvardyti lauko, kuriame per žiemą paliekamos ražienos, plotą ir neviršyti jam leistinos ploto ribos. Jei ši riba yra viršijama, deklaracijoje fiksuojamas ražienų viršdeklaravimas.
 
Taip pat verta priminti, kad išmokos dalyvaujantiems vien tik veikloje „Ražienų laukai per žiemą“, mokamos už ne mažesnį kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą, o maksimalus ražienų plotas negali viršyti 50 ha. 
 
Tiesa, ražienų laukas kasmet gali būti per žiemą paliekamas vis kitoje vietoje, tačiau bendras deklaruotas plotas per penkerių metų įsipareigojimų laikotarpį turi išlikti nepakitęs. Ūkis taip pat negali būti skaidomas.
 
Keletą paskutinių metų ražienų viršdeklaravimo neatitikimų skaičius mažėja. Pavyzdžiui, praeitais, t. y. 2011 metais,  ražienų viršdeklaravimas buvo užfiksuotas 456, tuo tarpu 2010 m. – 484 paraiškose. Taigi, pernai neatitikimų buvo nustatyta 28 proc. mažiau nei užpernai.
 
Nuo KPP programos įgyvendinimo pradžios pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ gauta daugiau nei 14 tūkst. paraiškų paramai gauti, išmokėta paramos suma siekia per 82 mln. Lt.
 
Pabaigoje priminsime tinkamų ražienoms augalų sąrašą: avižos,  grikiai, kviečiai (vasariniai; žieminiai), kvietrugiai (vasariniai; žieminiai), miežiai (salykliniai; vasariniai, nesalykliniai; žieminiai, nesalykliniai), rugiai, sėmeniniai (aliejiniai) linai, sėmeniniai (aliejiniai) linai sėklai,  sojos, sorgas (grūdinis), soros, strypainiai (kanarėlių lesalas), rapsai (vasariniai; žieminiai), rapsukai, lubinai (saldieji; pašarui), žirniai, pupos (lauko), varpinių, baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų) ir aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys), varpinių, baltyminių (kitų nei žirnių, lauko pupų ar saldžiųjų lubinų) ir aliejinių augalų mišiniai, varpinių, baltyminių (žirnių, lauko pupų ir saldžiųjų lubinų) ir aliejinių augalų mišiniai (kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys), varpinių ir ankštinių (išskyrus vikius) javų mišiniai, vikiai ir jų mišiniai, kiti varpiniai javai, įskaitant jų mišinius, ruginiai vikiai sėklai, sėjamieji vikiai sėklai, kukurūzai grūdams, kukurūzai silosui, žaliajam pašarui.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:35