Raginame suskubti teikti mokėjimo prašymus ir projektų įgyvendinimo ataskaitas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.25

Raginame suskubti teikti mokėjimo prašymus ir projektų įgyvendinimo ataskaitas

Raginame suskubti teikti mokėjimo prašymus ir projektų įgyvendinimo ataskaitas
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ragina pareiškėjus, vykdančius projektus, kai parama mokama kaip išmoka verslo planui įgyvendinti, jau dabar teikti mokėjimo prašymus ir galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas, nelaukiant mokėjimo prašymų pateikimo termino pabaigos. Tai svarbu norint, kad pateikti dokumentai būtų kuo greičiau įvertinti ir paramos lėšos skubiau pasiektų projektų vykdytojus.
 
Paramos gavėjai, kurie gavo paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“, taip pat „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir kurie 2022 m. baigė įgyvendinti verslo planą, jau gali teikti NMA mokėjimo prašymus bei galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas. Primename, jog įgyvendinusieji projektus pagal veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“ minėtus dokumentus NMA turi pateikti iki vasarios 28 d., pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ – iki birželio 30 d. Pažymėtina, kad mokėjimo prašymo vertinimo laikotarpis fiksuojamas nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos, t. y. nuo jo užregistravimo ŽŪMIS (mokėjimo prašymo statusas turi būti „Pateiktas“) dienos. Taigi paramos gavėjai, anksčiau pateikę mokėjimo prašymus ir galutines projektų įgyvendinimo ataskaitas, gali tikėtis greičiau sulaukti paramos lėšų savo sąskaitoje. Primintina, kad, nepateikus galutinės projekto ataskaitos kartu su mokėjimo prašymu, pastarasis greičiau įvertintas nebus.
 
Mokėjimo prašymai ir galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, tinkamai įgyvendinus verslo planą, NMA turi būti teikiami tik užpildžius elektroninę formą, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieiga, kurios adresas https://zumis.lt. Prie elektroninės mokėjimo prašymo užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas). Elektroninio mokėjimo prašymo formos laukų išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės mokėjimo prašymo formos versijos. Neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o mokėjimo prašymą pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, mokėjimo prašymas nepriimamas.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ŽŪMIS portale pildant minėtus dokumentus pirmiausia turi būti užpildomas ir pateikiamas mokėjimo prašymas ir tik tada pildoma ir pateikiama galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.
 
Mokėjimo prašymų, projekto ataskaitų dokumentai gali būti teikiami DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatais. Svarbu žinoti, jog į ŽŪMIS per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, o didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami į ŽŪMIS per kelis kartus. 
 
Atmintinę apie mokėjimo prašymo teikimą per ŽŪMIS rasite čia.
 
Bendri svarbūs įsipareigojimai
 
NMA primena, kad paramos gavėjai, kurie prieš teikdami galutinį mokėjimo prašymą numato, jog tam tikro įsipareigojimo negalės pasiekti, gali prašyti NMA pratęsti verslo plano įgyvenimo laikotarpį, t. y. pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, tik svarbu neviršyti įgyvendinimo taisyklėse nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio.
 
Visais atvejais, kai su paraiška privaloma pateikti verslo planą, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo itin svarbu jį tinkamai įgyvendinti, kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse: įsigyti visas verslo plane numatytas investicijas, pasiekti ekonominio gyvybingumo rodiklius, įgyti įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus paramos gavėjui (jaunųjų ūkininkų atveju), pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus, vykdyti pelningą veiklą.
 
Įgyvendinus projektą NMA turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, taip pat pasiekti projekto tikslai ir uždaviniai, visą projekto kontrolės laikotarpį išlaikyti pasiekti rezultatai bei paramos paraiškoje numatyti projekto priežiūros rodikliai, jei aktualu pagal priemonę, – ekonominio gyvybingumo rodikliai.
 
Visą įgyvendinto projekto kontrolės laikotarpį (kai toks nustatytas) paramos gavėjai įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto tikslų ir uždavinių, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, taip pat neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto bei turto, į kurį buvo investuota, nenutraukti projekto veiklos.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. vasario 20 d. 12:21