Raginama neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.12.06

Raginama neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo

Raginama neatidėlioti mokėjimo prašymų teikimo
Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpiui artėjant link pabaigos, paramos gavėjams lieka vis mažiau laiko įgyvendinti savo projektus ir įsisavinti jiems skirtą paramą.
 
Parama pagal investicines KPP priemones mokama tik tuomet, kai paramos gavėjai pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie deklaruoja patirtas ir paramos lėšomis finansuoti tinkamas išlaidas. Siekiant, kad visa Lietuvos kaimui skirta Europos Sąjungos (ES) parama būtų panaudota laiku, paramos gavėjai raginami laiku vykdyti projektus ir teikti mokėjimo prašymus pagal paramos sutartyje ar paraiškoje numatytą grafiką.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai  atkreipia dėmesį, kad mokėjimo prašymus galima pateikti ir anksčiau, nelaukiant mokėjimo prašymų pateikimo grafike nurodyto termino pabaigos. Tokiu atveju ir išlaidos bus kompensuojamos greičiau.
 
Mokėjimo prašymų pateikimo terminų keitimai
 
Paramos gavėjai, vėluojantys pateikti mokėjimo prašymus, rizikuoja netekti dalies paramos. Pagal daugelį KPP investicinių priemonių pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl rekomenduojama griežtai laikytis nustatyto ir paramos sutartyje ar paraiškoje įtvirtinto mokėjimo prašymų teikimo grafiko. Sankcijos netaikomos tik tuo atveju, jei paramos gavėjas pavėlavo pateikti mokėjimo prašymą dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių ir pateikia tai įrodančius dokumentus.
 
Jeigu paramos gavėjas mato, kad nespės laiku pateikti mokėjimo prašymo, jis turi NMA raštu pateikti motyvuotą prašymą pratęsti terminą. Tai padaryti būtina iki sutartyje numatytos mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
 
Mokėjimo prašymų atidėjimo priežastys turi būti labai svarbios ir objektyvios. Anksčiau į mokėjimo prašymų termino pratęsimą buvo žiūrima atlaidžiau, tačiau dabar prašymai nukelti terminus nagrinėjami griežtai ir svarstomas kiekvienas mokėjimo prašymo termino nukėlimo atvejis. Ypač atidžiai bus vertinamas pirmojo mokėjimo prašymo nukėlimas ir tikrinama, ar paramos gavėjai iš viso yra pajėgūs įgyvendinti projektus, ar  nėra „užšaldomos“ lėšos. Taip siekiama išvengti paramos lėšų rezervavimo galimai nevykdomiems projektams ir, esant galimybėms, skirti lėšas kitiems projektams įgyvendinti, kad būtų laiku panaudota visa KPP skirta parama.
 
Dažniausios priežastys
 
Viena iš dažniausių priežasčių, dėl ko tenka nukelti mokėjimo prašymų pateikimo terminus – užsitęsusios derybos su bankais dėl paskolos, kuri numatyta kaip projekto finansavimo šaltinis, gavimo. Siekiant išvengti tokių atvejų, buvo pakeistos dalies investicinių KPP priemonių įgyvendinimo taisyklės ir numatyta, kad pareiškėjai pasirašytą paskolos teikimo sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti turi pateikti dar iki paramos sutarties su NMA pasirašymo. Paramos teikimo sutartis pareiškėjai su NMA turi pasirašyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos ir šis terminas negali būti pratęsiamas. Pagal supaprastinas įgyvendinimo taisykles sprendimas skirti paramą gali būti priimamas tik tuomet, kai pareiškėjai pateikia dokumentus, patvirtinančius projekto finansavimo šaltinį.
 
Kita dažna priežastis, dėl kurios prašoma atidėti mokėjimo prašymų pateikimo terminus – rangovai nespėja atlikti numatytų darbų arba tiekėjai nespėja pristatyti technikos / įrangos. Todėl NMA specialistai parengė trumpas rekomendacijas, kaip paramos gavėjai turėtų vykdyti viešuosius pirkimus ir kaip rengti pirkimų sąlygų aprašus bei kitus dokumentus, kad pavyktų išvengti įvairių vėlavimų. Siekiant išvengti viešųjų pirkimų vykdymo nesklandumų, buvo parengtos ir pavyzdinės sutartys. Taip pat parengtas dažniausiai pasitaikančių viešųjų pirkimų vykdymo klaidų sąrašas. Pavyzdinę statybos darbų rangos sutartį ir atmintinę vykdantiems viešuosius pirkimus galima rasti čia.
 
Pasitaiko ir tokių atvejų, kai patys paramos gavėjai tinkamai neįvertina, kiek laiko truks darbai ar technikos / įrangos pristatymas. Pasirašydami paramos teikimo sutartis su NMA, paramos gavėjai dar nebūna atlikę viešųjų pirkimų, o vėliau, atlikus pirkimus ir pasirašius sutartis su rangovais ar tiekėjais, paaiškėja, kad reikia koreguoti projekto įgyvendinimo etapus. Todėl NMA specialistai pareiškėjams rekomenduoja atidžiau planuoti mokėjimo prašymų pateikimo datas ir visuomet atsižvelgti į projekto įgyvendinimo metu planuojamas atlikti investicijas ar darbus.
 
Taip pat pasitaiko, kad mokėjimo prašymus vėluojama pateikti arba prašoma nuketi pateikimo terminą dėl to, kad užtrunka įvairių dokumentų (statybų leidimų, adreso suteikimo naujai pastatytiems objektams, žemės paskirties pakeitimų ir kt. pažymų) išdavimo procedūros. Todėl paramos gavėjai raginami iš anksto pasidomėti, kiek laiko užtruks panašios procedūros ir atitinkamai planuoti savo projekto įgyvendinimo etapus bei mokėjimo prašymų teikimo datas, kad vėliau nereikėtų jų keisti.
 
Vėluojama ir dėl užmaršumo
 
Kartais nutinka ir taip, kad paramos gavėjai tiesiog pamiršta pateikti mokėjimo prašymus. NMA specialistai, likus savaitei iki numatytos mokėjimo prašymo pateikimo datos, paramos gavėjus informuoja ir primena apie besibaigiantį terminą. Tačiau net ir tada pasitaiko atvejų, kad kai kurie paramos gavėjai nesuskumba teikti mokėjimo prašymų. Tokiu atveju už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:43