Pusiau natūrinio ūkio turėtojai teiks paskutinį mokėjimo prašymą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.16

Pusiau natūrinio ūkio turėtojai teiks paskutinį mokėjimo prašymą

Pusiau natūrinio ūkio turėtojai teiks paskutinį mokėjimo prašymą
Šiais metais baigiasi paramos gavėjų, pateikusių paraiškas 2012 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, penkerių metų verslo plano įgyvendinimo laikotarpis. 2017 metais jie teiks galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruos už ketvirtus ir penktus paramos metus patirtas išlaidas.
 
Svarbu išlaikyti pasiektą EDV dydį
 
Atkreipiame dėmesį, kad itin svarbu siekiant gauti paramą išlaikyti valdomo ūkio ekonominio dydžio vieneto (EDV) dydį. Jis per pirmuosius 3 paramos metus turėtų būti padidintas 20 proc., toks EDV padidėjimas turi būti išlaikytas per ketvirtus ir penktus paramos metus.
 
Paramos gavėjams, neįvykdžiusiems reikalavimo (ketvirtais ir (arba) penktais paramos metais EDV padidėjimas, palyginti su pirmais paramos metais, yra mažesnis kaip 20 proc.), priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytas sankcijos taikymas – susigrąžinama išmokėta parama už ketvirtus paramos metus.
 
Kiti svarbūs reikalavimai gauti paramą
 
Paramos gavėjai per visą penkerių metų paramos teikimo laikotarpį į savo ūkio vystymą turi investuoti ne mažesnę kaip 7 499 Eur sumą.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad drauge su mokėjimo prašymais turi būti pristatyti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijos.
 
Taip pat pateikdami mokėjimo prašymą paramos gavėjai turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
 
Prieš teikiant mokėjimo prašymą labai svarbu atidžiai apskaičiuoti investuotą paramos sumą, nes atpigus kuriai nors investicijai gali būti, kad investuojama mažesnė nei privaloma paramos suma. Išlaidos turi atitikti investicijas, numatytas verslo plane. Pareiškėjai, norintys pakeisti verslo plano investicijų planą, turi raštu kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) dėl investicijų plano keitimo bei nurodyti priežastis, kodėl daromi pakeitimai.
 
Mokėjimo prašymai turi būti pristatyti laiku – laikantis NMA direktoriaus įsakymu patvirtintų terminų. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki nustatyto termino pabaigos NMA turi pateikti argumentuotą prašymą dėl mokėjimo prašymo termino pratęsimo.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 16 d. 13:17