Projektų finansavimo šaltinių pasirinkimui – ypatingas dėmesys
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.03.05

Projektų finansavimo šaltinių pasirinkimui – ypatingas dėmesys

Projektų finansavimo šaltinių pasirinkimui – ypatingas dėmesys
Pagrindinė Nacionalinės mokėjimo agentūros veiklos užduotis šiuo metu – užtikrinti, kad visa Lietuvos kaimo plėtrai 2007–2013 m. skirta parama būtų įsisavinta efektyviai. Kitas, ne mažiau svarbus, uždavinys – sklandi naujojo 2014–2020 m. etapo pradžia.
 
Apžvelgiant projektų administravimo 2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu patirtį, akivaizdu, kad viena iš didžiausių kliūčių, stabdančių efektyvų paramos įsisavinimą, – netinkamų projektų finansavimo šaltinių pasirinkimas. Tai ypač aktualu, kalbant apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos III kryptį, pagal kurią parama skiriama alternatyviam – su žemės ūkiu nesusijusiam – verslui skatinti. Palyginti su kitomis programos kryptimis, pastarosios projektams finansuoti panaudota 66 proc. skirtų lėšų. 
 
Neužtikrinamas arba keliantis abejonių finansavimo šaltinis – tai rizika, kurią kaip vieną pagrindinių, administruojant paramą, įvardija ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros, bet ir teisėsaugos institucijos, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.
 
Atsižvelgdami į tai, atkreipiame paramos gavėjų dėmesį, kad tinkamas projekto finansavimo šaltinio pasirinkimas – tai viena pagrindinių priemonių, padedančių sėkmingai ir laiku įgyvendinti žemės ūkio ar kaimo plėtros projektus.
 
Aktualiausią informaciją ir patarimus, kaip elgtis, susidūrus su sunkumais, įgyvendinant projektus, galima rasti mūsų interneto svetainėje www.nma.lt. Taip pat visada galima kreiptis į savo projekto administratorių ar bendruoju informacijos teikimo telefonu.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:12