Projektai investicijoms į žemės ūkio valdas – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.22

Projektai investicijoms į žemės ūkio valdas – pirmumo eilėje

Projektai investicijoms į žemės ūkio valdas – pirmumo eilėje
Š. m. birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų rinkimo terminas. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
 
 
Gautų paraiškų pasiskirstymo pagal ūkio veiklas statistinė informacija pateikta šiose schemose:
 
 
Paraiškos gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas šiais metais buvo renkamos nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. Iš viso buvo pateikta 2014 paraiškų, kurių bendra vertė – 239,3 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 150 mln. Eur, taigi valdoms modernizuoti prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau kaip pusantro karto.
 
Primename, kad parama naujuoju finansiniu laikotarpiu skiriama projektams, surinkusiems minimalų privalomą projektų atrankos balų skaičių. Nesurinkusios privalomo minimumo paraiškos toliau nevertinamos, o prašomai paramos sumai viršijus skirtąją, sudaroma pirmumo paramai gauti eilė. Pirmenybė teikiama daugiausia projektų atrankos balų surinkusioms paraiškoms.
 
NMA specialistai paraiškų administracinės atitikties tikrinimo metu sudarė projektų pirmumo eilę. Paaiškėjo, kad toliau bus vertinama 990 paraiškų, kurios surinko nuo 62 iki 100 balų. Daugiausia bus vertinama paraiškų, kuriose prašoma paramos finansuoti kitų augalininkystės šakų, mėsinės galvijininkystės, pieninės galvijininkystės projektus.
 
Pažymėtina, kad sudarant pirmumo eilę buvo atsižvelgiama į ūkininkų paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tačiau tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija dar bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal registrų informaciją, jeigu duomenys skirsis.  
 
Su pirmumo gauti paramą kriterijais galima susipažinti KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pačių pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia. Tolesnę paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:04