Programa „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.18

Programa „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

Programa „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“
Laikantys nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulius ir/ar naminius paukščius gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
 
Paraiškos paramai gauti renkamos kartu su kasmetinėmis pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaracijomis nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki birželio 15 d. Jų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paramos administravimo teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo valdos įregistravimo vietą.
 
 
 
Galimi pareiškėjai
 
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Pareiškėjai privalo turėti bent 1 gyvulį arba 10 naminių paukščių, priklausančių nykstančioms Lietuvos senųjų veislėms, kurioms gresia išnykimas.
 
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ir/ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – Centras).
 
Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjai privalo užregistruoti valdos duomenis Centre bei atnaujinti duomenis Centro Galvijų veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje ir Arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėje.
 
Išmokų dydis
 
Kompensacinės išmokos ūkininkams mokamos už paraiškoje paramai gauti įsipareigotą ir einamaisiais metais išlaikytą ūkinių gyvūnų skaičių. Parama mokama penkerius metus.
 
 • už žemaitukų veislės arklius – 683,65 Lt už arklį;
 • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 683,65 Lt už arklį;
 • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 659,48 Lt už arklį;
 • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 621,5 Lt už galviją;
 •  už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 621,5 Lt už galviją;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 621,5 Lt už galviją;
 • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 224,43 Lt už kiaulę;
 • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 224,43 Lt už kiaulę;
 • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, ėriukus, veislinius avinus) – 96,68 Lt už avį;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, ėriukus, veislinius avinus) – 96,68 Lt už avį;
 • už vištines žąsis – 10,36 Lt už žąsį.
 
2012 metais KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinti iš viso skirta 2,7 mln. Lt. Šiais metais jau pateikta 26 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 1,1 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:53