Profesionalų konsultacijos finansuojamos paramos lėšomis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.02.22

Profesionalų konsultacijos finansuojamos paramos lėšomis

Profesionalų konsultacijos finansuojamos paramos lėšomis
Europos Sąjungos (ES) paramą gaunantys ūkininkai ir miškininkai tinkamai  įgyvendinti jiems keliamus reikalavimus gali ir padedami profesionalų. Jų teikiamos konsultacijos yra finansuojamos ES lėšomis.
 
Konsultacijos ūkininkams bei miškininkams remiamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“.
 
Parama konsultavimo paslaugoms gali pasinaudoti ne tik tie asmenys, kurie jau yra gavę finansavimą pagal kitas KPP priemones, bet visi ūkininkai ir miškininkai.
 
Paraiškas konsultacijų finansavimui ūkininkai ir miškininkai gali teikti iki pat šių metų pabaigos, t.y., gruodžio 31 d., Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją arba žemės ūkio ar miško valdos registravimo vietą pasirinktinai.
 
Tik – akredituoti konsultantai
 
Pasinaudoti parama, kuri teikiama profesionalų konsultacijoms, gali žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantys vyresni nei 18 metų fiziniai, taip pat juridiniai asmenys.
 
Fiziniai bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio veikla, teisės aktų nustatyta tvarka  turi būti įregistravę žemės ūkio valdas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ES lėšomis gali būti finansuojamos tik akredituotų konsultantų paslaugos. Įstaigas ar individualią veiklą vykdančius konsultantus akredituoja Žemės ūkio ministerija.
 
Konsultacijos pagal penkias veiklos sritis
 
Pasinaudoti parama pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ žemdirbiai ir miškininkai gali pagal penkias veiklos sritis.
 
Pagal pirmąją veiklos sritį skiriama parama konsultavimui dėl ūkio įvertinimo, ar jis atitinka teisės aktų nustatytus valdymo, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimus bei darbo saugos standartus. GAAB ir valdymo reikalavimai sudaro kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus. Jų laikytis privalo visi tiesiogines išmokas ir paramą pagal su plotus susijusias KPP priemones gaunantys žemdirbiai. Pagal pirmąją veiklos sritį kompensuojama iki 1209 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų
 
Parama už konsultavimo dėl nustatytų valdymo reikalavimų ir GAAB reikalavimų neatitikimų ar pažeidimų pašalinimo, darbo saugos standartų įgyvendinimo gautas paslaugas siekia iki 2244 Lt ir yra skiriama pagal antrąją veiklos sritį. Finansuojama 80 proc. tinkamų išlaidų.
 
Pagal trečiąją veiklos sritį teikiama konsultavimo paslauga agrarinės aplinkosaugos klausimais dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėje asmenims. Pagal šią veiklos sritį kompensuojama iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų išlaidų.
 
Taip pat ūkininkai ir miškininkai gali gauti paramą už jiems suteiktas konsultacijas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. Pagal ketvirtąją veiklos sritį kompensuojama iki 1726 Lt, finansuojant 50 proc. tinkamų išlaidų.
 
Tuo tarpu miškininkams už  konsultacijas miškų ūkio veiklos klausimais kompensuojama iki 1726 Lt, finansuojant 80 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas paramą pagal trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis gali gauti tik pateikęs paraišką paramai gauti pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis.
 
Kompensuojamos patirtos išlaidos
 
Priemonei „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Tai reiškia, jog paramos gavėjas už gautas konsultavimo paslaugas moka savo lėšomis, o vėliau pateikus mokėjimo prašymą, jam sugrąžinama dalis patirtų išlaidų.
 
Paramos gavėjai turėtų neužmiršti, jog patirtoms išlaidoms kompensuoti jie gali pateikti ne daugiau kaip po vieną mokėjimo prašymą kiekvieną metų ketvirtį, t.y. ne daugiau kaip keturis mokėjimo prašymus per metus. Jei per einamuosius ir kitus kalendorinius metus nuo pareiškėjo patvirtinimo paramos gavėju, pareiškėjas nepateiks nei vieno mokėjimo prašymo, parama jam nebus skiriama.
 
Išmokėta per 3,6 mln. litų paramos lėšų
 
Nuo programos įgyvendinimo pradžios pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ pateikta daugiau kaip 3000 paraiškų, o prašoma paramos suma siekia beveik 15 mln. Lt.  Šiais metais nuo vasario 1 d. jau gauta 80 paraiškų paramai gauti. Jose prašoma beveik 403 tūkst. Lt paramos.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:37