Pristatytos paramos administravimo naujovės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.26

Pristatytos paramos administravimo naujovės

Pristatytos paramos administravimo naujovės
Vakar Vilniuje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje socialiniams partneriams buvo pristatytos naujovės, svarbios visiems, ketinantiems pasinaudoti investicine parama 2014-2020 m. laikotarpiu.
 
„Skaidrumas, aiškumas, patogumas ir paprastumas, galimų klaidų ir pažeidimų prevencija jau pirmaisiais projekto įgyvendinimo etapais – pagrindiniai principai, kuriais, administruodama paramą, sieks vadovautis Nacionalinė mokėjimo agentūra naujuoju paramos laikotarpiu“, - pabrėžė agentūros direktorius Erikas Bėrontas.
 
Viena iš svarbiausių naujovių, kuri ženkliai sutaupys ir klientų, ir pačios agentūros laiko ir kitus kaštus – informacinė sistema ŽŪMIS. Jau dabar www.zumis.lt galima teikti paraiškas investicinei paramai gauti pagal kai kurias priemones, mokėjimo prašymus, projektų įgyvendinimo ataskaitas, naudotis kitomis sistemos galimybėmis.
 
Pranešimą „Informacinė sistema ŽŪMIS: naujos galimybės NMA klientams“ galima rasti čia.
 
Svarbus žingsnis skaidresnių pirkimų link – pirkimų skelbimo sistema svetainėje www.nma.lt. Viešai skelbiant informaciją, sudaromos sąlygos didesniam potencialių tiekėjų skaičiui pamatyti pirkimo skelbimą ir dalyvauti konkurse ar apklausoje. Tuo tarpu investicinių projektų vykdytojams sudarytos galimybės gauti geriausią pasiūlymą ir išsirinkti optimalų variantą siekiant prekes, paslaugas ar darbus įsigyti už mažiausią kainą.
 
Pranešimą „Projektų vykdytojų pirkimų viešinimas NMA svetainėje“ galima rasti čia.
 
2014-2020 m. laikotarpiu didelis dėmesys bus skiriamas pažeidimų prevencijai. 2014 m. pabaigoje patvirtinta Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, kuri padės užkirsti kelią neteisėtam paramos skyrimui ir panaudojimui. Siekiant, kad taikomos sankcijos būtų proporcingos padarytiems pažeidimams, buvo patvirtinta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, taikymo metodika.
 
Pranešimą „Pažeidimų prevencija 2014-2020 m. laikotarpiu: sankcijų ir dirbtinių sąlygų nustatymo metodikų pristatymas“ galima rasti čia.
 
Siekdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, projektų vykdytojai turi įvertinti turimus išteklius ir nusimatyti realius planus dar prieš teikdami paraišką paramai gauti, vėliau laikytis pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei prisiimtų įsipareigojimų, o kilus klausimų arba neaiškumų, nedelsdami kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. birželio 26 d. 12:01