Prioritetinių eilių neprireiks
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.04

Prioritetinių eilių neprireiks

Prioritetinių eilių neprireiks
Liepos 29 d. baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis, kai jaunieji ūkininkai turėjo galimybę teikti paraiškas savam ūkiui įkurti. Paraiškas iki minėtos dienos teikė ir norintieji išsaugoti meldinių nendrinukių buveines bei plačiajuosčio ryšio infrastruktūros kūrėjai.
 
Paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ buvo skirta 22 792 785 Eur paramos. Preliminariais duomenimis, per mėnesį (liepos 1–29 d.) Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktos 265 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma – 9 593 346 Eur. Kadangi prašoma paramos suma yra perpus mažesnė nei skirtoji, lėšų užteks visiems pareiškėjams ir prioritetinė eilė nebus sudaroma.
 
Prioritetinės eilės taip pat nebus sudaromos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ ir pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai“.
 
Balandžio 1 d. – liepos 29 d. meldinių nendrinukių buveinėms išsaugoti paramos kreipėsi 4 pareiškėjai, jų pateiktose paraiškose iš viso prašoma 122 273,17 Eur paramos. Tuo tarpu šiai veiklos sričiai buvo skirta 126 070  Eur.
 
Plačiajuosčio ryšio infrastuktūrai kurti šiuo paraiškų rinkimo etapu (nuo liepos 4 d. iki liepos 29 d.) buvo skirta 4 431 200 Eur paramos lėšų, pateiktoje paraiškoje prašoma paramos suma yra 4 431 200 Eur.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 4 d. 13:33