Priimamos paraiškos investicijoms į akvakultūrą remti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.07

Priimamos paraiškos investicijoms į akvakultūrą remti

Priimamos paraiškos investicijoms į akvakultūrą remti
Nuo liepos 3 d. iki rugsėjo 1 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Investicijos į akvakultūrą“ (supaprastina parama).
 
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba norinčios užsiimti akvakultūra. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paramos lėšomis remiamos investicijos, kuriomis siekiama įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti akvakultūros ūkius (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą. Taip pat finansuojamas esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą bei remiamos investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (atkreiptinas dėmesys, kad tokia veikla negali būti remiama pareiškėjams, kuriems skirta parama pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
 
Priemonei įgyvendinti šiais metais skiriama 2 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 eurų. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didelių įmonių įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas yra iki 30 proc. Pažymėtina, kad likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 7 d. 11:46