Prieš teikiant mokėjimo prašymą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.20

Prieš teikiant mokėjimo prašymą

Prieš teikiant mokėjimo prašymą
Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, prieš teikdami mokėjimo prašymus turėtų atkreipti dėmesį į įsipareigojimus, kurių būtina laikytis.
 
Reikalingi draudimo dokumentai
 
Nuo paramos sutarties pasirašymo datos už paramos lėšas įgytos investicijos turi būti apdraustos. Turto draudimo dokumentus būtina pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Reikalavimas apdrausti turtą gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus.
 
Tinkamai atlikti pirkimai
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atkreipia dėmesį, kad jaunieji ūkininkai pirkimus turi vykdyti laikydamiesi pirkimo procedūrų, nustatytų teisės aktuose. Kitu atveju patirtos išlaidos gali būti laikomos kaip netinkamos finansuoti. O pasirašius sutartį su tiekėju, svarbu su juo atsiskaityti pagal sutartyje numatytas nuostatas.
 
Įgyti profesiniai įgūdžiai
 
Jaunieji ūkininkai, neturintys reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos paramos paraiškos pateikimo dieną, įsipareigoja iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įgyti išsilavinimą, kurio poreikis turi būti pagrįstas verslo plane. Todėl su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikti įgytą išsilavinimą patvirtinantys dokumentai. Tik tuomet verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 20 d. 10:23