Prieš pradedant keisti asbesto stogus – dėmesys ES paramos teikimo reikalavimams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.11.29

Prieš pradedant keisti asbesto stogus – dėmesys ES paramos teikimo reikalavimams

Prieš pradedant keisti asbesto stogus – dėmesys ES paramos teikimo reikalavimams
Lapkričio 15 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Prieš imantis asbestinio stogo keitimo darbų reikėtų dar kartą įdėmiai perskaityti įgyvendinimo taisyklėse numatytus paramos teikimo reikalavimus.
 
Vieneri metai atlikti darbus ir atsiskaityti
 
Kaimo gyventojams pradėti projekto pagal KKP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo darbus rekomenduojama sulaukus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teigiamo atsakymo dėl paramos skyrimo. Šiuo atveju paramos sutartis nėra sudaroma.
 
Parama pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turi įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Visą asbesto stogo dangos keitimo projektą reikia įgyvendinti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Tai reiškia, kad per tą laiką svarbu suspėti atlikti visus stogo keitimo darbus ir pateikti NMA mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Paramos gavėjai, laiku nepateikę mokėjimo prašymų, rizikuoja netekti dalies ar visos paramos: dokumentus pateikus pavėluotai, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto mokėjimo prašymo teikimo termino rekomenduojama laikytis. 
 
Per visą paramos gavimo laikotarpį paramos gavėjas gali pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų. Pažymėtina, kad statybinių stogo keitimo medžiagų įsigijimo išlaidos negali būti išskaidytos į du atskirus mokėjimo prašymus.
 
NMA gautus mokėjimo prašymus įvertina ir paramos lėšas užsako per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo užregistravimo. Pareiškėjai raginami į visas iš NMA gautas užklausas atsakyti kaip įmanoma greičiau, nes galutinį sprendimą priimti yra įmanoma tik turint visą reikiamą informaciją.
 
Reikia išvežti ir sunaikinti visą asbestinį šiferį
 
Pakeitus seną stogo dangą, kurioje yra asbesto, svarbu ją saugiai utilizuoti. Svarbu pabrėžti, kad nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji stogo danga turi būti saugiai išvežta ir sutvarkyta nustatytuose atliekų tvarkymo vietose.
 
Paramos gavėjui, teikiant galutinį mokėjimo prašymą, reikės pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių galutinį pašalinimą. Nors paramos gavėjas įsipareigoja sunaikinti visą asbestą, kurį deklaravo drauge su paraiška, tačiau tarp deklaruoto ir sunaikinto kiekio leidžiama 20 proc. paklaida, kuri gali atsirasti dėl stogo dangos susidėvėjimo.
 
Saugus asbesto pašalinimas iš aplinkos yra viena svarbiausių paramos gavimo sąlygų pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“.
 
Finansuojama iki 50 proc. išlaidų
 
Pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama ne daugiau nei 50 proc. visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų. Šiemet didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 6 000 Lt.
 
Prie finansuoti tinkamų išlaidų yra priskiriamos būtinos projektui įgyvendinti ir neviršijančios numatyto paramos dydžio išlaidos. Visi pirkiniai turi būti įsigyjami laikantis nustatytų pirkimo procedūrų.
 
Tinkamos finansuoti – stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Statybos darbai yra atliekami paramos gavėjo asmeninėmis lėšomis. Išlaidos už stogo keitimo darbus nėra kompensuojamos. Be to, parama nėra skiriama stogo šiltinimo medžiagoms. Jeigu paramos gavėjas nori įsirengti termoizoliacinį sluoksnį, pašiltinti savo stogą, tą jis tikrai gali padaryti, tačiau tik savo lėšomis. Šių išlaidų taip pat nereikėtų deklaruoti NMA, nes jos nebus kompensuojamos.
 
Pirkiniai turi būti nauji
 
Pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. O atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu bei naudojantis elektronine bankininkyste.
 
Taip pat svarbu paminėti, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos. Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai paprašo pervesti pinigus už savo įsigytas prekes draugą ar giminaitį, tačiau tokiu atveju išlaidos negalės būti kompensuotos. Kai kurie pareiškėjai klaidingai galvoja, jog apmokėjimai grynaisiais gali būti kompensuoti, jei pateikiami apmokėjimą įrodantys dokumentai. Visgi tokių išimčių įgyvendinimo taisyklėse nėra numatyta – išlaidos už prekes ir paslaugos, už kurias atsiskaityta grynaisiais, negali būti kompensuojamos.
 
Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą galima rasti KPP veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ 2013 m. įgyvendinimo taisyklėse.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:38