Prieš keičiant asbesto stogus – dėmesys į reikalavimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.19

Prieš keičiant asbesto stogus – dėmesys į reikalavimus

Prieš keičiant asbesto stogus – dėmesys į reikalavimus
Kaimo gyventojai, šiemet nusprendę pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“, prieš pradėdami stogo dangos keitimo darbus turėtų atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklėse numatytus Europos Sąjungos paramos teikimo reikalavimus.
 
Projektus baigti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Kaimo gyventojams pradėti projekto įgyvendinimo darbus rekomenduojama tada, kai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) gaunamas teigiamas atsakymas dėl paramos skyrimo. Visą asbesto stogo dangos keitimo projektą reikia įgyvendinti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Iki šios datos svarbu atlikti visus stogo keitimo darbus ir pateikti NMA mokėjimo prašymą bei išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus. Primename, kad už nesumontuotas stogo dalis mokama nebus, net jei jos yra įsigytos ir planuojama jas sumontuoti ateityje.
 
Pažymėtina, kad parama yra mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turi įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Per visą paramos gavimo laikotarpį paramos gavėjas gali pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų. Pažymėtina, kad statybinių stogo keitimo medžiagų įsigijimo išlaidos negali būti išskaidytos į du atskirus mokėjimo prašymus.
 
NMA gautus mokėjimo prašymus įvertina ir paramos lėšas užsako per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo užregistravimo. Pareiškėjai raginami į visas iš NMA gautas užklausas atsakyti kaip įmanoma greičiau, nes galutinį sprendimą priimti yra įmanoma tik turint visą reikiamą informaciją. Pažymėtina, kad į mokėjimo prašymo vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje, įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo bei ekspertizės atlikimo terminas.
 
Atsiskaitymai tik per finansines institucijas
 
Pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad stogo dangos keitimo darbų, stogą laikančių konstrukcijų, medžiagų termoizoliaciniam sluoksniui įrengti ir stogo šiltinimo medžiagų pirkimo išlaidos nėra kompensuojamos – jas turi padengti pareiškėjas. Todėl deklaruoti šių išlaidų NMA nereikia.
 
Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti, o atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu bei naudojantis elektronine bankininkyste.
 
Primename, kad pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama ne daugiau nei 50 proc. visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 6 000 litų (1 737,72 eurų).
 
Reikia išvežti ir sunaikinti visą asbesto šiferį
 
Pakeitus seną stogo dangą, kurioje yra asbesto, svarbu ją tinkamai utilizuoti. Pabrėžtina, kad nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji stogo danga turi būti saugiai išvežta ir sutvarkyta nustatytuose atliekų tvarkymo vietose.
 
Paramos gavėjui teikiant galutinį mokėjimo prašymą reikės pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių galutinį pašalinimą. Nors paramos gavėjas įsipareigoja sunaikinti visą asbestą, kurį deklaravo drauge su paraiška, tačiau tarp deklaruoto ir sunaikinto kiekio galima iki 20 proc. paklaida.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 19 d. 15:37