Pratęstas projektų įgyvendinimo terminas norintiems pasikeisti asbesto stogus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.28

Pratęstas projektų įgyvendinimo terminas norintiems pasikeisti asbesto stogus

Pratęstas projektų įgyvendinimo terminas norintiems pasikeisti asbesto stogus
Kaimo gyventojams, įgyvendinantiems projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“, pratęstas laikotarpis, per kurį galima pasikeisti asbestinių stogų dangas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 25 d. įsakymu, kaimo gyventojai asbestinių stogų dangas turi pasikeisti per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Anksčiau projekto įgyvendinimo terminas negalėjo viršyti 12 mėnesių.
 
Paramos gavėjai, pasikeitę asbestinių stogų dangas, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos turi pateikti mokėjimo prašymus kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Tik pateikus mokėjimo prašymą su visais reikiamais dokumentais, yra kompensuojamos tinkamos finansuoti projekto išlaidos. Pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 10 000 Lt.
 
Iš viso pagal minėtą veiklos sritį įgyvendinami 7 405 projektai, kurių prašoma paramos suma siekia 46,46 mln. Lt.
 
Remiantis šių metų kovo mėnesio pabaigos duomenimis, 4 759 paramos gavėjai jau pateikė mokėjimo prašymus ir gavo Europos Sąjungos paramos lėšas. Išmokėta paramos suma siekia 23,2 mln. Lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:00