Pratęstas paraiškų surinkimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.06.27

Pratęstas paraiškų surinkimo terminas

Pratęstas paraiškų surinkimo terminas
Pakeitus paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2012 m. grafiką, vietos veiklos grupės (VVG) teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus galės teikti iki rugsėjo 15 d.
 
Parama teritoriniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui teikiama pagal KPP ketvirtosios krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
 
Projektus gali teikti VVG, turinti ministerijos patvirtintą strategiją. Projektą VVG turi teikti kartu su vienu ar keliais partneriais, kurių skaičius neribojamas. Jei teikiamas tarptautinio bendradarbiavimo projektas, bent vienas iš partnerių turi būti Europos Sąjungos arba trečiosios šalies teritorijoje veikianti VVG, atitinkanti jai keliamus valdymo institucijos reikalavimus. Partnerei – Lietuvoje veikiančiai VVG taikomas vienas iš šių reikalavimų:
 
  • turi būti skirta parama strategijai įgyvendinti (paramos skyrimas, patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu);
  • ji turi atitikti KPP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklėse nustatytus VVG tinkamumo reikalavimus.
 
Rinkdamasis partnerius, projekto koordinatorius turėtų atsižvelgti į partnerių žinias, įgūdžius, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus. Projekto koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už projekto rengimo, įgyvendinimo, rezultatų ir priežiūros po projekto įgyvendinimo koordinavimą neatsižvelgiant į tai, kad projektą įgyvendina kartu su partneriais.
 
Paramos lėšų projekto partneris tiesiogiai negauna. Paramą gauna projekto koordinatorius. Partnerio atsakomybė ir pareigos, susijusios su įgyvendinamu projektu, apibrėžiamos bendradarbiavimo sutartyje.
Bendradarbiavimo projektams įgyvendinti vienai VVG per visą 2007-2013 m. laikotarpį gali būti skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų. VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinius ar tarptautinius projektus arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotuose teritoriniuose ar tarptautiniuose projektuose kaip partnerė.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui neribojama. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurių nepadengia parama, projekto koordinatorius ir (arba) partneris turi finansuoti piniginiu įnašu.
 
Su KPP priemonės ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis susipažinti galite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:04