Prašome pranešti apie gaunamų išmokų įkeitimo sandorius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.05

Prašome pranešti apie gaunamų išmokų įkeitimo sandorius

Prašome pranešti apie gaunamų išmokų įkeitimo sandorius
Paramos gavėjus, gaunančius tiesiogines išmokas ir (arba) kompensacines paramos lėšas (išskyrus gaunančius investicinę paramą), prašome informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie Hipotekos registre įregistruotą sutartinę hipoteką (įkeitimą) ir (arba) hipotekos (įkeitimo) sandorį.
 
NMA, pervesdama lėšas antstoliams, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (LR CPK) 668 str. Jame nustatyta, kad išieškojimas remiamo projekto vykdymo laikotarpiu ir projekto veiklos privalomojo tęstinumo laikotarpiu negali būti nukreiptas į lėšas, gautas tam remiamam projektui vykdyti. Tiesa, šis draudimas netaikomas, jei paramos lėšos buvo panaudotos pažeidžiant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus, tarptautines sutartis arba sutartis dėl šių lėšų suteikimo.
 
Išieškojimas nukreipiamas tik į tas paramos lėšas, iš kurių išieškojimas teisės aktų nustatyta tvarka yra galimas; kai yra užregistruotas antstolio patvarkymas, visa išmoka (arba jos dalis) mokėjimo metu  pervedama antstoliui, atsižvelgiant į antstolio patvarkyme nurodytą arešto sumą. (Jei NMA yra užregistruoti kelių antstolių patvarkymai ir areštuotos sumos nepakanka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, areštuota suma pervedama keliems antstoliams proporcingai pagal kiekvienam išieškotojui priklausančią sumą.)
 
NMA vykdo antstolių patvarkymus dėl lėšų arešto atsižvelgdama į patvarkymuose nurodytą išieškojimo eilę, nustatytą LR CPK (754 str.). Atkreipiame dėmesį į tai, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės.
 
Taigi, tiesiogines išmokas ir (arba) kompensacines paramos lėšas gaunantys asmenys, laiku informavę NMA apie įregistruotus įkeitimo sandorius Hipotekos registre, padeda užtikrinti teisingą paramos lėšų išmokėjimą, taip apgindami ir savo teisėtus interesus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:49