Prašome pranešti apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.18

Prašome pranešti apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą

Prašome pranešti apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pateikę paraiškas 2012 metais, likusios 50 proc. paramos dalies sulauks tik informavę Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.
 
Nors užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ galima pateikti iki kitų metų gegužės 15 d., pareiškėjai, jau realizavę užaugintą produkciją, raginami nelaukti termino pabaigos. Anksčiau pateikusieji visus reikiamus dokumentus greičiau sulauks likusios 50 proc. paramos dalies.
 
Produkcijos realizavimo vertė
Produkcijos realizavimo vertė priklauso nuo vietos palankumo ūkininkauti bei auginamos kultūros rūšies. Mažiausios produkcijos realizavimo vertės taikomos mažiau palankiose vietovėse auginamiems javams – šiomis sąlygomis ūkininkas jų turi realizuoti už 180 Lt/ha. Didžiausios – palankiose ūkininkauti vietovėse augančiuose soduose, kurių produkcijos reikia realizuoti už 1 600 Lt/ha. Visų kultūrų – javų, daržovių, bulvių, vaistažolių, sodų ir uogynų – privaloma produkcijos vertė paramai gauti įvardyta KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pateiktoje lentelėje nurodyta, už kokią sumą būtina realizuoti ekologinį derlių:
 
Palankiose ūkininkauti vietovėse
Javai
350 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
1 050 Lt/ha
Sodai
1 600 Lt/ha
Uogynai
1 000 Lt/ha
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Javai
180 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
600 Lt/ha
Sodai
900 Lt/ha
Uogynai
600 Lt/ha
 
 
Pagrindžiantys dokumentai
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, bet ir turėti šią lentelę pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė. Ekologinę produkciją atidavus neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Realizuoti produkciją – privaloma ne visiems
 
Išimtys dėl nustatyto produkcijos kiekio realizavimo taikomos sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams. Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga taip pat galioja ir auginantiems bulves bei runkelius.
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikės. Pavyzdžiui, kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą sumą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems, neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį, yra mokama 100 proc. paramos suma.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją galima parduoti arba neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija įvertinama vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai užaugintą produkciją vis dėlto parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę kainą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, jam nebus skirta 50 proc. paramos sumos.
 
Ekologiškai ūkininkaujantieji šiemet pateikė šiek tiek mažiau paraiškų
 
Šiemet pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, lyginant su 2011 m., gauta 84 paraiškomis mažiau (2011 m. – 2 588, 2012 m. – 2 504 paraiškos). Atitinkamai sumažėjo ir prašoma paramos suma – nuo 126 mln. Lt 2011 m. iki 114 mln. Lt 2012 m.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:22