Prašoma daugiau paramos, negu skirta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.08

Prašoma daugiau paramos, negu skirta

Prašoma daugiau paramos, negu skirta
Birželio 30 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Preliminariais duomenimis paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, todėl šiuo metu sudaroma prioritetinė eilė.
 
Pagal paminėtą veiklos sritį miškininkai paraiškas galėjo teikti gegužės 2 d. – birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 700 000 Eur paramos lėšų. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateiktos 7 paraiškos, o bendra prašoma suma siekia 761 800,40 Eur. Kadangi prašoma paramos suma viršija skirtą šiai veiklai paramos sumą, sudaroma paraiškų prioritetinė eilė. Prioritetinė eilė bus paskelbta artimiausiu metu.
 
Paraiškų atrankos kriterijai:
 
  1. Jei pareiškėjas yra:
    • privačių miško savininkų grupė arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai;
    • privataus miško savininkas (išskyrus miško savininkų kooperatyvą) – suteikiama 15 balų.
  2. Jei miškų infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektas įgyvendinamas perteklinio drėgnumo (L ir U hidrotopo) augavietėse (nustatoma pagal pateiktą vidinės miškotvarkos projektą), – suteikiama 20 balų.
  3. Projektas skirtas tik esamo miško kelio rekonstrukcijai – suteikiama 20 balų.
  4. Investuojama į IV miškų grupės (ūkinius) miškus – suteikiama 15 balų.
  5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
  6. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 8 d. 10:19