Pranešti apie paramai tinkamus plotus laiko liko nedaug
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.22

Pranešti apie paramai tinkamus plotus laiko liko nedaug

Pranešti apie paramai tinkamus plotus laiko liko nedaug
Iki gruodžio 1 d. pareiškėjai turėtų patikslinti kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas, jei jie paramai netinkamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus pavertė tinkamais. Patikslinę KŽS ribas pareiškėjai kitais metais galės pretenduoti į išmokas už pertvarkytus ir tinkamus paramai skirti plotus.
 
Jei ūkininkai, pasibaigus einamųjų metų deklaravimui, pakeitė KŽS (bl1b, bl2, bl3, bl6, bl9) ribas, t. y. išnaikino piktžoles, iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius bei jų liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitaip sutvarkė paramai netinkamus plotus, apie šiuos pakeitimus reikėtų pranešti iš anksto.
 
KŽS pasikeitimai turėtų būti nurodyti elektroniniu būdu išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje. Taip pat šiame modulyje turi būti aprašytas ir netinkamų paramai plotų atsiradimas, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.
 
Aprašyti KŽS ribų pakeitimus elektroniniu būdu gali pareiškėjas savarankiškai arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo. Tai būtina padaryti iki š. m. gruodžio 1 d.
 
 
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, tikslindamas išankstinių KŽS aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų informacija. Jei einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą pataisyti negali – vyksta į patikras vietoje. 
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 23 d. 08:07