Pranešti apie ekologišką produkciją laiko liko nedaug
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.08

Pranešti apie ekologišką produkciją laiko liko nedaug

Pranešti apie ekologišką produkciją laiko liko nedaug
Ekologinių ūkių valdytojai iki einamųjų metų sausio 15 d. turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją. Pateikti šią informaciją galima ne tik e. paštu ar paštu, bet ir internetu.
 
Prievolė pateikti minėtą informaciją galioja ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“. Ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. turi pranešti VšĮ „Ekoagros“ apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją – nurodyti produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius.
 
Pranešti galima ir internetu
 
Informacija apie realizuotą ekologišką produkciją pateikiama užpildant Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“. Užpildytą lentelę galima pateikti ne tik e. paštu ar paštu, bet ir internetu, naudojantis Žemės ūkio informacinės sistemos (ŽŪMIS) prieiga https://zumis.lt.
 
Vienas informacijos apie realizuotą produkciją elektroninio pateikimo privalumų – sistema identifikuoja galimas suvedimo klaidas (pareiškėjas gali iš karto jas pataisyti), be to, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai duomenis apie pareiškėjo realizuotos produkcijos rūšį bei turimus produkcijos likučius mato iš karto (tik pareiškėjui juos suvedus). Turėdami reikalingus duomenis, NMA specialistai greičiau apskaičiuos pareiškėjui skiriamą išmokų sumą, todėl paramos lėšos greičiau pasieks pareiškėjo sąskaitą.
 
Suteikta galimybė vėluoti
 
KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklėse numatytas palengvinimas, jei ūkininkai nespėtų iki nustatyto termino pateikti informacijos apie ekologiškos produkcijos realizavimą. Apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ūkininkai gali pranešti vėliau, bet ne daugiau kaip po 25 kalendorinių dienų po nustatyto termino. Pažymėtina, kad pateikus paminėtą informaciją po sausio 15 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamos informacijos laikui parama einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Tęsiantiems įsipareigojimus – kitas terminas
 
Ekologinių ūkių valdytojams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, informacijos apie realizuotą ekologišką produkciją pateikimo terminas baigiasi gegužės 15 d. Nors iki termino pabaigos dar liko laiko, kviečiame pareiškėjus nedelsti ir informaciją atsiųsti anksčiau. Atsiuntusieji užpildytą Ekologinės gamybos žurnalo 6 lentelę (buvusią 18 lentelę) išmokų sulauks greičiau. Atkreipiame dėmesį į tai, kad informaciją apie realizuotą ekologišką produkciją ūkininkai turi siųsti ne sertifikuojančiai įstaigai, o NMA.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 8 d. 16:30