Pranešti apie ekologinę produkciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.06

Pranešti apie ekologinę produkciją

Pranešti apie ekologinę produkciją
Primename, kad ekologinių ūkių valdytojai iki sausio 15 d. turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologinę produkciją.
 
Pateikti paminėtą informaciją privalo ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje.
 
Ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. turi pateikti informaciją VšĮ „Ekoagros“ apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją – nurodyti produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Informacija pateikiama užpildant Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“. Nesilaikantiems šio reikalavimo pareiškėjams parama einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiais metais sausio 15 d. yra nedarbo diena, ūkininkai užpildytą lentelę „Ekoagros“ dar galės pateikti sausio 16 d. (pirmadienį).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 6 d. 11:18