Prancūzijos diplomatų vizitas NMA
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.04

Prancūzijos diplomatų vizitas NMA

Prancūzijos diplomatų  vizitas NMA
Šią savaitę Lietuvoje lankosi Prancūzijos ambasados Lenkijoje patarėjas Jean-Louis Buer, neseniai paskirtas atsakingu už žemės ūkio ir maisto pramonės klausimus Lenkijoje ir Baltijos valstybėse. Jo vizito Lietuvoje tikslas – iš pirmų lūpų sužinoti, kaip šalis įgyvendina ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginius uždavinius, su kokiais iššūkiais susiduria. Patarėjo viešnagės darbotvarkėje – susitikimai su Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Žemės ūkio rūmų atstovais.
 
Lapkričio 4 d. Prancūzijos ambasados Lenkijoje patarėjas Jean-Louis Buer apsilankė Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA). Susitikime taip pat dalyvavo  Prancūzijos ambasados Lietuvoje ekonomikos patarėjas Jack Pillain. 
 
Prancūzijos diplomatinio korpuso atstovams buvo pristatyta NMA veikla, struktūra, paramos programos ir priemonės, jų administravimo procesai. Buvo pabrėžta, kad NMA siekia užtikrinti efektyvų ir skaidrų ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą ir įgyvendindama šiuos tikslus plačiai taiko inovatyvias priemones, diegia naujausius tarptautinius standartus ir šiuolaikines technologijas. Kadangi Prancūzijos ambasados Lenkijoje patarėjas prieš keletą metų dirbo panašias funkcijas kaip NMA atliekančioje Prancūzijos organizacijoje ir pirmą kartą lankosi Lietuvoje, jis domėjosi įvairiais su NMA veikla susijusiais klausimais:  investicinių kaimo plėtros priemonių populiarumas, kontrolės funkcijų atlikimas (ypač patikros vietoje), sezoninio darbuotojų įdarbinimo galimybės ir t. t. Buvo aptartos NMA bendradarbiavimo su kolegomis Prancūzijoje perspektyvos.
 
Ateinančias dvi savaites p. Jean-Louis Buer lankysis kaimyninėje Latvijoje ir Estijoje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. lapkričio 4 d. 16:08