Praktinė pagalba pareiškėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.13

Praktinė pagalba pareiškėjams

Praktinė pagalba pareiškėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra atnaujino išmokų už deklaruotus plotus bei žalinimo reikalavimų skaičiuokles. Kviečiame pareiškėjus jomis pasinaudoti.
 
Išmokų už deklaruotus plotus skaičiuokle pareiškėjai gali apskaičiuoti tiesioginių išmokų už 2016 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramos pagal kaimo plėtros programų priemones, mokamos už plotus, preliminarius dydžius.
 
Žalinimo reikalavimų skaičiuoklė atnaujinta atsižvelgiant į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimus.
 
Žalinimo išmokų siekiantiems pareiškėjams keliami trys reikalavimai: įvairinti pasėlius, išsaugoti daugiametes ganyklas ir pievas, išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Vienas iš aktualių 2016 m. taisyklių pakeitimų – praplėstas EASV užskaitai taikomų elementų (medžių grupės ar miškeliai, tvenkiniai ir kūdros, palaukės, grioviai) sąrašas.
 
Kviečiame pasinaudoti šiais praktinės pagalbos įrankiais. Skaičiuokles rasite čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 13 d. 13:25