Pradedamos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.01

Pradedamos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis

Pradedamos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis
Nuo liepos 1-osios pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą (EJRŽF) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal dvi jos veiklos sritis: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ (supaprastinta parama) ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.
 
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ (supaprastinta parama)
 
Paraiškos pagal veiklos srities „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles šiais metais renkamos jau antrą kartą. Parama galės būti teikiama vystyti veiklai, skirtai:
  • sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirmą perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą) ir (ar) kokybei išsaugoti, pagerinti;
  • nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
 
Paramos gali kreiptis įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka aukščiau nurodytus pareiškėjui keliamus reikalavimus. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 700 000 Eur, tuo tarpu didžiausia galima suma vienam projektui įgyvendinti yra 50 000 Eur. Paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus atvejus.
 
„Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“
 
Parama pagal EJRŽF veiklos sritį „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ bus teikiama iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimui, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius, taip siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos bei gerinti saugą ir darbo sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 
Paraiškas šiai paramai gauti galės teikti pareiškėjai tik kartu su partneriais. Pareiškėjais gali būti:
  1. savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga;
  2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos;
  3. saugomų teritorijų direkcijos;
  4. įmonė.
Galimi partneriai, norint gauti paramą – verslinės žvejybos įmones vienijanti (-ios) asociacija (-os). Pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 600 000 Eur paramos suma.
 
Paraiškos – iki rugpjūčio 30 d.
 
Paraiškos pagal EJRŽF veiklos sritis „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (supaprastinta parama)“ ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ bus renkamos iki rugpjūčio 30 d.
 
Kitos renkamos paraiškos
 
Primename, kad netrukus bus baigtos rinkti žuvininkystės atstovų paraiškos pagal šias EJRŽF veiklos sritis, tad raginame suskubti norinčius dalyvauti šiose veiklose:
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ – iki liepos 5 d.
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ – iki liepos 12 d.
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (supaprastinta parama) – iki liepos 19 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 14 d. 08:47