Pradedamos rekreacinių objektų miškuose patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.09

Pradedamos rekreacinių objektų miškuose patikros

Pradedamos rekreacinių objektų miškuose patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad asmenys, gavę paramą rekreacinės viešojo naudojimo infrastruktūros miškuose įrengimui ir atnaujinimui, privalo tinkamai prižiūrėti įgyvendintus ir dar įgyvendinamus projektus.
 
Siekdama patikrinti prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi, NMA jau kitą savaitę pradeda kasmetines šių projektų patikras. Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui 2014-2020 m. laikotarpiu parama skiriama pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. 2007-2013 m. laikotarpiu parama skirta pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad paramos gavėjai įsipareigojimų laikotarpiu privalo tinkamai prižiūrėti miškų infrastruktūros objektus (nutiesti takai turi būti neapžėlę, pavėsinės, atrakcionai – nesulaužyti, šiukšlės išvežtos ir pan.). Paramos lėšomis įgyvendinti projektai turi būti laisvai prieinami visuomenei, tinkamai viešinami.
 
Taip pat kviečiame Lietuvos gyventojus, pastebėjus, kad paramos lėšomis miškuose įrengti objektai (stalai, pavėsinės ir kt.) yra sulūžę, sutrūniję, aikštelės užžėlusios piktžolėmis ar krūmais, paliktos šiukšlė ir pan., pranešti NMA „Pasitikėjimo linija“. Pasitikrinti vietas, kuriose įgyvendinti viešojo naudojimo rekreacinės infrastruktūros projektai, galima NMA sukurtame žemėlapyje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 14 d. 14:28