Pradedamos deklaruotų laukų patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.05

Pradedamos deklaruotų laukų patikros

Pradedamos deklaruotų laukų patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda pareiškėjų deklaruotų laukų patikras. Šiais metais kaip ir pernai planuojama atlikti mažiau patikrų, be to, tikrintojai nevyks į laukus, jei tik tai leis tikrinamų įsipareigojimų specifika.
 
Patikros ūkiuose vykdomos norint įsitikinti, kad pareiškėjai tinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus, ir tai daryti įpareigoja Europos Sąjungos teisės aktai. Dėl pasaulyje kilusios COVID-19 pandemijos Europos Komisija leido valstybėms narėms sumažinti patikrų imtis 2020 m., taip pat ir šiais metais. Tad 2021 m. planuojamas panašus patikrų skaičius kaip ir pernai.
 
Jau nuo praėjusių metų NMA nuotoliniu būdu atlieka ne tik laukų matavimus, bet ir nustato auginamą pasėlį, pievų šienavimą / ganymą. Kaip laikomasi reikalavimų, patikrinama vadovaujantis palydoviniais duomenimis arba gavus nuotraukas per mobilią programėlę „NMA agro“. Naudodamiesi programėle pareiškėjai gali patys dalyvauti patikrinimo procese ir pranešti apie įvykdytas veiklas (atsiųsti dirbamo lauko nuotraukas), taip pat informuoti apie force majeure aplinkybes.
 
Paminėtina, kad pareiškėjai, siekiantys susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves bei deklaravę 3 ha ir didesnį plotą, privalo pateikti mobiliąja programėle „NMA agro“ kiekvieno lauko, kuriame matytųsi užaugintas derlius, nuotraukas. Nuotraukas būtina atsiųsti iki spalio 1 d., likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki derliaus nuėmimo.
 
Šiais metais įsigaliojo naujas reikalavimas – draudimas smulkinti žolę, jei pareiškėjų laikomų gyvulių vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui. Tikrinant šį reikalavimą pirmiausia įvertinami nuotolinių patikrinimų rezultatai ir tik tuo atveju, jei nustatomas biomasės sumažėjimas, bus vykstama atlikti patikrą vietoje. Vykdant patikrą vietoje vizualiai nustatoma, ar žolė buvo mulčiuojama ganyklose arba pievose, arba žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje.
 
Siekis vengti besidubliuojančių reikalavi­mų tikrinimo bei mažinti vizitų pas tikruosius ūkininkus skaičių taip pat paskatino NMA peržiūrėti bei atnaujinti atitinkamas patikrinimų atlikimo tvarkas su pagrindinėmis ūki­ninkus prižiūrinčiomis instituci­jomis: Valstybine maisto ir veterinari­jos tarnyba (VMVT), VšĮ „Ekoagros“, Valstybine augalininkystės tarnyba, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, Valstybine miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir kt.
 
Paminėtina, kad nuo 2021 m. susietosios paramos už gyvulius patikras atliks ne NMA, o VMVT. Taigi nuo šiol, jei pareiškėjas bus atrinktas susietosios paramos už gyvulius bei kompleksinės paramos reikalavimų patikrai, jo ūkyje lankysis tik viena institucija.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 7 d. 09:38