Planuojantys keisti asbestinę stogo dangą – jau prioritetinėje eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.26

Planuojantys keisti asbestinę stogo dangą – jau prioritetinėje eilėje

Planuojantys keisti asbestinę stogo dangą – jau prioritetinėje eilėje
Informuojame, jog šiuo metu paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ veiklą „Asbestinių stogų dangų keitimas“, jau surikiuotos į paraiškų pirmumo eilę. Sudarius eilę paaiškėjo, jog paramos lėšų užteko daugiau nei 2 / 3 pareiškėjų, 1 / 4 pareiškėjų paramos lėšų užteko iš dalies. 
 
Iš viso per šių paraiškų rinkimo laikotarpį buvo gauta 2 150 paraiškų, kuriose bendra paramos suma sudaro beveik 3,8 mln. Eur. Paramos lėšų užteko nuo 50 iki 100 atrankos balų surinkusioms 1 283 paraiškoms – jos dalinsis 2 280 650 Eur paramą.
 
Po papildomo paraiškų vertinimo paaiškėjo, jog paramos taip pat gali tikėtis dar 102 paraiškos, surinkusios 40 balų ir atitinkančios Taisyklių 5 kriterijų „Pareiškėjas, turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju“, – joms bus išskirstyta beveik 178 tūkst. Eur siekianti paramos suma.
 
Kitoms 40 balų surinkusioms 539 paraiškoms paramos lėšų užtenka tik iš dalies. Dėl papildomų paramos lėšų šioms paraiškoms raštas jau yra išsiųstas  Žemės ūkio ministerijai.
 
Paraiškoms, surinkusioms 30 ir mažiau atrankos balų, paramos lėšų nepakako, jos yra atmestos.
 
Susipažinti su paraiškų, pateiktų pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangų keitimas“, prioritetine eile galite čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 26 d. 13:10