Pirmasis projekto Horizon 2020 ENVISION susitikimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.05

Pirmasis projekto Horizon 2020 ENVISION susitikimas

Pirmasis projekto Horizon 2020 ENVISION susitikimas
2020 m. rugsėjo 14–15 d. įvyko pirmasis projekto Horizon 2020 ENVISION susitikimas. Dėl vykstančios pasaulinės Covid-19 pandemijos įvadinį projekto renginį  projekto koordinatorius DRAXIS (Graikija) organizavo virtualiai.  Susitikimo tikslas – apžvelgti techninius ir administracinius projekto įgyvendinimo aspektus bei suplanuoti pirmųjų projekto mėnesių darbus.
 
Lietuvai atstovaujanti Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) projektą įgyvendina konsorciume su 13 partnerių iš 7 ES valstybių narių, įskaitant Graikiją, Lietuvą, Belgiją, Jungtinę Karalystę, Serbiją, Slovėniją ir Kiprą. Horizon 2020 projektu „Tvaraus žemės ūkio aplinkosaugos praktikos stebėjimas, paremtas Žemės stebėjimu“, ENVISION, siekiama įgyvendinti nuolatinę ir sistemingą žemės ūkio paskirties žemės stebėseną, pereinant nuo fragmentiško stebėjimo, apsiribojančio tik tam tikrais laukais ir laiko intervalais, iki visa apimančios teritorinės ir visus metus trunkančios stebėsenos.
 
Projekto rezultatai pasitarnaus organizacijoms, kurios stebi aplinkai ir klimatui nekenkiančią žemės ūkio praktiką, sąlygojamą ES politikos. ENVISION pasinaudos heterogeniniais turimų duomenų tipais (besiremiančiais Žemės stebėjimo duomenimis, faktine būkle (in situ), atvirais duomenimis ir istorinėmis patikromis vietoje), o taip pat šiuolaikinėmis technologijomis ir metodika, siekiant sukurti visiškai automatizuotą ir pagal poreikį keičiamą paslaugų paketą, parengtą glaudžiai bendradarbiaujant su būsimais klientais. Projekto trukmė – 36 mėnesiai.
 
Pirmosios susitikimo dienos darbotvarkėje buvo aptarti projekto valdymo klausimai, ENVISION platformos kūrimas, Žemės stebėjimo (EO) duomenų ir inovatyvių palydovinių technologijų pagrindu kuriami produktai. 2 dieną buvo pristatytos ir aptartos įžvalgos dėl naujosios BŽŪP ir galimos sąsajos su atitinkamomis jau vykdomomis iniciatyvomis, įskaitant SEN4CAP, EO4Agri ir e-Shape. Buvo aptarti projekto rezultatų pritaikymo versle klausimai, sklaidos ir komunikacijos veikla. Pirmieji klientai ir projekto patariamoji taryba taip pat padės projekto partneriams užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę ir jų pritaikymą rinkai. Metodika, kuri buvo taikoma ankstesniame „Horizon 2020“ RECAP projekte (jame taip pat dalyvavo NMA), patirtis, įgyta ją įgyvendinant, bus plėtojama ir taikoma įgyvendinant ENVISION. Svarbu paminėti ir tai, kad produktas bus orientuotas į besikeičiančius vartotojų poreikius ir kad jis leis pakartotinai įvertinti prototipą. Įgyvendinant ENVISION bus naudojami du naujoviški sprendimai: Octopush ir Data cubes.
 
Europos Komisijos pareigūnas supažindino ENVISION partnerius su svarbiais projekto administraciniais ir finansiniais klausimais.
 
Be Covid-19 pandemijos identifikuoti ir kiti galimi iššūkiai: trūksta skaitmeninių įgūdžių ir pajėgumų šalyse taikyti ir stebėti naująją BŽŪP, būtina pakeisti ūkininkų mąstyseną ir padėti jiems laikytis BŽŪP nustatytų reikalavimų. Be to, labai svarbu šviesti ūkininkus dėl jų veiklos poveikio aplinkai ir skatinti juos naudoti ENVISION produktus ir paslaugas kaip bandomuosius atvejus.
 
Pavyzdžiui, Lietuvoje 90 proc. patikrų NMA jau atlieka nuotoliniu būdu, o pandemija dar paspartino šį procesą.  2019 metais NMA jau naudojo SEN4CAP sukurtus produktus (algoritmus ir kt.), kad galima būtų nustatyti žemės ūkio paskirties žemėje dirbamų pasėlių tipus ir stebėti pievų šienavimo būklę. Nuo šiol NMA naudos taip pat ir ENVISION produktus.
 
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia: https://envision-h2020.eu/
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 9 d. 13:28