Pirkimus vykdyti bus paprasčiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.12

Pirkimus vykdyti bus paprasčiau

Pirkimus vykdyti bus paprasčiau
Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Pirkimo taisyklės), kuriose nustatytos svarbios naujovės.
 
Apklausų vykdyti nebereikės!
 
Pirkimo taisyklių naujovė – jos bus taikomos tik tiems pirkimams, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 000 Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000 Eur be PVM.
 
Iki šiol naudoto pirkimo apklausos būdu pakeistose Pirkimo taisyklėse nebeliko, taigi pirkimai šiuo būdu nebeturės būti vykdomi nei žodžiu, nei raštu. Primename, kad pirkimas apklausos būdu turėjo būti vykdomas projektų vykdytojams perkant prekes ir (arba) paslaugas, kurių vertė mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei darbus, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM.
 
Projektų vykdytojams, norintiems įsigyti minėtų verčių prekes ar darbus, pirkimų vykdyti nebereikės – pakaks pateikti dokumentus, nurodytus konkrečios priemonės, pagal kurią kreiptasi paramos, įgyvendinimo taisyklėse. Dažniausiai tai yra trys komerciniai pasiūlymai, kurie būtini investicijos kainai pagrįsti.
 
Mažiau popierinių dokumentų
 
Paramos gavėjai pirkimus konkurso būdu privalo vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) svetainės www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentai (t. y. kvietimas pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą, gauti tiekėjų pasiūlymai, susirašinėjimas ir pan.), kurie yra patalpinti pirkimų sistemoje, papildomai NMA nebeteikiami.
 
Pažymime, kad pirkimai derybų būdu turi būti vykdomi raštu, o pirkimui pasibaigus – visi popieriniai dokumentai turi būti pateikti NMA.
 
Taisyklės galioja tik naujai teikiamoms paraiškoms
 
Pakeistos Pirkimo taisyklės taikomos po įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. kovo 31 d., pateiktoms paraiškoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Taigi, paramos gavėjai, kurie  paraiškas teikė iki 2017 m. kovo 31 d. bei šiuo metu už paramos lėšas planuoja vykdyti investicijas, pirkimus turi atlikti vadovaudamiesi senąja tvarka, pagal iki kovo 31 d. galiojusias pirkimų taisykles: pirkimų procedūras reikia atlikti ir tiems prekių ir paslaugų pirkimams, kurių vertė yra mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, bei darbų pirkimams, kurių vertė mažesnė nei 145 000 Eur be PVM.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 2 d. 08:43