Pieno produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.16

Pieno produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas

Pieno produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra pieno sektoriaus atstovus kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Paraiškos priimamos nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d.
 
Š. m. lapkričio 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklės. Jose nustatyta, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu remiamas pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara. Projektams įgyvendinti skirta 20 mln. Eur paramos lėšų.
 
2014–2020 metų laikotarpiu vienam projektui įgyvendinti nustatyta didžiausia paramos suma: labai mažoms ir mažoms įmonėms – 3 mln. Eur, vidutinėms įmonėms ir didesnėms nei vidutinės įmonės – 4 mln. Eur. Įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur.
 
Naujuoju finansiniu laikotarpiu projektams suteikiami balai už atitiktį priemonės (veiklos srities) įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Atrankos kriterijai paraiškoms, pateiktoms pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, išvardinti įgyvendinimo taisyklėse. Privalomas surinkti mažiausias balų skaičius – 35. Jei atrankos metu paraiškai neskiriama privalomų 35 balų, paraiška atmetama. Prašomai paramos sumai viršijus skirtąją sudaroma paraiškų prioritetinė eilė remiantis atitikimu nustatytiems atrankos kriterijams.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 19:37