Pieno gamintojus pasiekė laikinoji išskirtinė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.11

Pieno gamintojus pasiekė laikinoji išskirtinė parama

Pieno gamintojus pasiekė laikinoji išskirtinė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra š. m. gruodžio 9–10 d. pieno gamintojams išmokėjo 12,1 mln. eurų paramos. Iš viso beveik 30 tūkst. pienininkystės sektoriaus atstovų pasiekė beveik 24,3 mln. eurų paramos.
 
Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
 
Paramos sulaukė pieno gamintojai, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavusiems 500 ir daugiau kg natūralaus riebumo pieno. Laikinoji išskirtinė parama apskaičiuota, atsižvelgiant į faktiškai pieno supirkėjams parduotą natūralaus riebumo pieno kiekį 2015 m. sausio–rugsėjo mėn.
 
Laikinoji išskirtinė parama už pieną nepasiekė tik tų paramos gavėjų, kurie yra pateikę neteisingus duomenis. Paramos gavėjams juos patikslinus, parama nedelsiant bus pervesta į jų bankines sąskaitas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:24