Pieno gamintojams jau išmokėta 12,1 mln. paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.27

Pieno gamintojams jau išmokėta 12,1 mln. paramos

Pieno gamintojams jau išmokėta 12,1 mln. paramos
Š. m. lapkričio 26-27 dienomis pieno gamintojams išmokėta 12,1 mln. eurų laikinosios išskirtinės pagalbos pieno sektoriui. Paramos lėšos iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų pasiekė 29 759 šalies ūkininkus. Likusi išmokos dalis bus mokama gruodžio 9-10 d.
 
Iš viso Lietuvos pieno gamintojai sulauks beveik 24,5 mln. eurų paramos.
 
Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
 
Parama išmokama pienininkystės sektoriaus atstovams, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavusiems 500 ir daugiau kg natūralaus riebumo pieno.
 
Laikinoji išskirtinė parama apskaičiuota, atsižvelgiant į faktiškai pieno supirkėjams parduotą natūralaus riebumo pieno kiekį 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, jog pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintiems ar VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
 
Parama pasiekė tuos pieno gamintojus, kurie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
Pagalba mokama tik tiems valdos valdytojams ar jų partneriams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių.
 
Laikinoji išskirtine parama nemokama tiems ūkininkams, kurie yra patvirtinti paramos gavėjais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:22