Pienininkus netrukus pasieks laikinoji išskirtinė parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.24

Pienininkus netrukus pasieks laikinoji išskirtinė parama

Pienininkus netrukus pasieks laikinoji išskirtinė parama
Gyvulininkams lapkričio 26-27 d. bus pradėta mokėti laikinoji išskirtinė pagalba, pieno sektoriaus ūkininkus iš viso pasieks iki 24,46 mln. eurų paramos.
 
Parama iš ES biudžeto bus mokama lapkričio 26-27 d., o iš valstybės biudžeto lėšų parama bus išmokama gruodžio 9-10 d.
 
Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno yra 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
 
Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu patvirtintomis Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklėmis, paramos sulauks pienininkystės sektoriaus atstovai, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavę 500 ir daugiau kg natūralaus riebumo pieno.
 
Laikinoji išskirtinė parama apskaičiuojama, atsižvelgiant į faktiškai pieno supirkėjams parduotą natūralaus riebumo pieno kiekį 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Atkreipiame dėmesį, jog pienas turi būti parduotas Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintiems ar VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams.
 
Parama pasieks tuos pieno gamintojus, kurie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
Šią paramą gaus tik tie valdos valdytojai ar jų partneriai, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2015 m. sausio 1 d. – rugsėjo 30 d. buvo registruotų pieninių karvių.
 
Į laikinąją išskirtinę paramą negalės pretenduoti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:22