Perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių keitimų su NMA derinti nereikia
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.28

Perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių keitimų su NMA derinti nereikia

Perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių keitimų su NMA derinti nereikia
Šių metų liepos 1 d. įsigaliojus naujai Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) redakcijai, perkančiosios organizacijos nebeprivalo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo keisti pirkimo sutartis. Sprendimus priima ir už tinkamą pirkimo sutarčių keitimą atsakingos pačios perkančiosios organizacijos, taigi Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) raštų dėl pirkimo sutarčių keitimo teikti taip pat nereikia.
 
Perkančiosios organizacijos turėtų atkreipti dėmesį, kad pirkimo sutartys turi būti keičiamos vadovaujantis VPĮ nuostatomis, užtikrinant lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei kitų VPĮ nuostatų laikymąsi. VPĮ 89 straipsnyje nurodyti atvejai, kada pirkimo sutartys gali būti keičiamos, pvz.: kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros galimybę; kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą; kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti; kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija sudarė sutartį, pakeičiama nauja sutarties šalimi; kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis ir kt.
 
NMA perkančiųjų organizacijų raštų dėl pirkimo sutarčių keitimo nenagrinėja ir pirkimo sutarčių keitimo projektų nederina.
 
Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos, priimdamos sprendimus dėl pirkimo sutarčių keitimo, turi griežtai vadovautis VPĮ nuostatomis. Už VPĮ nuostatų pažeidimus keičiant pirkimo sutartis, vadovaujantis Sankcijų pareiškėjams, paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika, gali būti taikomos sankcijos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 28 d. 09:33