Perdirbėjų prašoma paramos suma viršija skirtąją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.05

Perdirbėjų prašoma paramos suma viršija skirtąją

Perdirbėjų prašoma paramos suma viršija skirtąją
Š. m.  liepos 31 d. baigtas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ rinkimas.
 
Pirminiais duomenimis, žemės ūkio produktų perdirbėjai paraiškų rinkimo metu pateikė 50 paraiškų gauti paramą. Jose prašoma 49,9 mln. eurų. Didžioji dalis paraiškų pateikta paskutinėmis paraiškų priėmimo dienomis.
 
Ši suma 4,9 mln. eurų viršija skirtą 45 mln. eurų paramą už vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą bei mėsos, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų bei kitų Sutarties dėl ES veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą. Atsižvelgiant į didelį pareiškėjų aktyvumą, bus sudaryta pateiktų paraiškų pirmumo eilė.
 
Atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus sudaroma pirmumo eilė, yra šie:
  • Pareiškėjo dydis:
- pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 20 balų;
- pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.
  • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
- virš 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
- virš 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
- virš 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
- virš 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
- virš 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
- virš 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
- virš 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
- virš 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
- virš 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
- virš 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų.
  • Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
- kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10 balų;
- kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
  • Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
- daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
- nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
  • Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
- nuo 5 proc. iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- virš 10 proc. – suteikiama 20 balų.
  • Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų.
  • Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas: kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
  • Projektas planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų) – suteikiama 10 balų.
  • Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimai – suteikiami 5 balai.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 14:49