Perdirbėjų paraiškų laukiama jau nuo šiandien
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.20

Perdirbėjų paraiškų laukiama jau nuo šiandien

Perdirbėjų paraiškų laukiama jau nuo šiandien
Nuo šių metų lapkričio 20 d. žemės ūkio produktų perdirbėjai gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (pirmoji veiklos sritis). Paraiškos paramai gauti bus priimamos iki gruodžio vidurio Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Šio paraiškų rinkimo metu bus remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, kai investuojama į modernizaciją; pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara, kai investuojama į modernizaciją ir į perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimą; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara.
 
Šiais metais nebus remiamas perdirbimo procese susidariusių trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas.
 
Kaip ir anksčiau, paramos gavėjams bus finansuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus įmones, turinčias mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta yra mažesnė kaip 690 560 000 Lt (200 000 000 Eur). Pastarosioms paramos lėšomis finansuojama projekto dalis mažinama per pusę.
 
Su priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ 2014 m. įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 20 d. 15:09