Perdirbėjų paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.12

Perdirbėjų paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje

Perdirbėjų paraiškos surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, atlikę šiais metais pateiktų paraiškų gauti paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą prioritetinį vertinimą, sudarė paraiškų pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ buvo renkamos nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d. Paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 29 paraiškos. Paraiškų prioritetinio vertinimo metu patikslinus bendrą prašomą sumą, nustatyta, kad ji siekia daugiau kaip 7,2 mln. Eur. Šiuo paraiškų teikimo etapu buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų, todėl paramos sulauks visi pareiškėjai, jei tik tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Dėl paramos galėjo kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
 
Didžiausias paramos intensyvumas – 50 proc.
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ vienam projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 400 tūkst. Eur paramos, o 2014–2020 metų laikotarpiu iki 3 mln. Eur. Tuo tarpu juridiniams asmenims, kurie perdirbę žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, vienam projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu – 3 mln. Eur.
 
Finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. 50 proc. intensyvumo parama gali būti skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus asmenims bei pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Paraiškos surinko nuo 35 iki 80 atrankos balų
 
Paraiškos, pateiktos pagal investicines kaimo plėtros programos priemones, vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 6 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Šiais metais visos 29 pateiktos paraiškos surinko 35 ir daugiau balų, o daugiausia – 80 balų, buvo suteikta dviem paraiškoms.
 
Po paraiškų prioritetinio vertinimo – pirmo paraiškų vertinimo etapo bus atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas. Antrame paraiškų vertinimo etape nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 13 d. 10:08