Perdirbėjai paprašė 8,4 mln. litų paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.19

Perdirbėjai paprašė 8,4 mln. litų paramos

Perdirbėjai paprašė 8,4 mln. litų paramos
Šių metų gruodžio 15 d. baigėsi paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (pirmoji veiklos sritis). Pateiktose paraiškose prašoma 8,4 mln. Lt paramos.
 
Žemės ūkio produktų perdirbėjai šiais metais dar turėjo galimybę kreiptis paramos pagal KPP priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (pirmoji veiklos sritis). Paraiškų priėmimo metu (nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d.) buvo pateiktos 24 paraiškos, jose prašoma 8,4 mln. Lt (apie 2,4 mln. Eur) paramos.
 
Šiais metais buvo remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, kai investuojama į modernizaciją; pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara, kai investuojama į modernizaciją ir į perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimą; kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara.
 
Daugiausia paraiškų pateikta pagal kitos augalininkystės produkcijos perdirbimo ir (arba) rinkodaros, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimo subsektorių – 13 paraiškų prašoma daugiau kaip 4,5 mln. Lt (apie 1,3 mln. Eur) paramos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 19 d. 13:45