Per „paraiškų dėžutes“ teikiamos paraiškos priimamos 2 darbo dienomis trumpiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.04.27

Per „paraiškų dėžutes“ teikiamos paraiškos priimamos 2 darbo dienomis trumpiau

Per „paraiškų dėžutes“ teikiamos paraiškos priimamos 2 darbo dienomis trumpiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad šalyje paskelbto karantino laikotarpiu paraiškos, teikiamos per „paraiškų dėžutes“, priimamos 2 darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data.
 
Taigi, jei, pavyzdžiui, paraiškų priėmimo terminas baigiasi balandžio 30 d., paraišką bei kartu su ja pateikiamus papildomus dokumentus per „paraiškų dėžutes“ galima teikti iki balandžio 28 d.
 
Specialiai įrengtas vietas (ant „paraiškų dėžučių“ yra užrašai) pareiškėjai ras visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, skyrių adresai pateikti čia.
 
Primintina, jog šiuo metu renkamos paraiškos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones / veiklos sritis:
  • „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ – iki balandžio 30 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki balandžio 28 d.);
  • „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ – iki gegužės 4 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki balandžio 29 d.);
  • „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams finansuoti – iki gegužės 15 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki gegužės 13 d.);
  • „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai“ – iki gegužės 15 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki gegužės 13 d.);
  • „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ – iki gegužės 29 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki gegužės 27  d.);
  • „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ – iki gegužės 29 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki gegužės 27 d.);
  • „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ – iki birželio 30 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 26 d.);
  • „Investicijos į miškininkystės technologijas“ – iki birželio 30 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 26 d.);
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – iki birželio 30 d. (teikiant per „paraiškų dėžutes“ – iki birželio 26 d.).
Iš „paraiškų dėžučių“ paraiškos išimamos vieną kartą per dieną, pažymimos išėmimo spaudu bei užregistruojamos. Apie paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.
 
Taip pat akcentuotina, jog paraiškos pagal KPP veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ renkamos ir naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt), o paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Miško veisimas“ renkamos tik per ŽŪMIS – jos NMA galės būti teikiamos iki gegužės 29 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 27 d. 15:14