Pavėluotos paraiškos – iki liepos 3 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.28

Pavėluotos paraiškos – iki liepos 3 d.

Pavėluotos paraiškos – iki liepos 3 d.
Pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gyvulius bei teikti paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones ūkininkai galės iki liepos 3 d.
 
Kaip ir kiekvienais metais, birželio 6 d. pasibaigus kasmetiniam žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, gyvulių deklaravimui bei paraiškų pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones priėmimui, ūkininkai paraiškas gali teikti pavėluotai. Pavėluotai teikiamų paraiškų termino pabaiga – liepos 1 d.
 
Tačiau taisyklėse nustatyta, kad savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma diena laikoma viena darbo diena. Kadangi 2017 m. liepos 1 d. yra savaitgalio diena (šeštadienis), deklaruoti plotus ūkininkai dar galės liepos 3 d. (pirmadienį). Pateikus paraišką pavėluotai, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.
 
Jei vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (force majeure aplinkybės), paraišką bus galima pateikti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, turi pateikti prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Force majeure aplinkybėms yra priskiriama pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai. 
 
Paraiškos priimamos seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biure, taip pat paraišką galima pateikti internetu, savarankiškai prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 28 d. 08:43