Pavėluotos paraiškos – iki liepos 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.27

Pavėluotos paraiškos – iki liepos 1 d.

Pavėluotos paraiškos – iki liepos 1 d.
Liepos 1 d. – paskutinė diena, kai dar bus galima pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Pasibaigus deklaravimui, pareiškėjas pateiktos paraiškos antrojo lapo duomenų keisti negali, išskyrus išimtinius atvejus.
 
Šiais metais paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, susietąją paramą bei paramą pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones buvo priimamos iki birželio 6 d., o pavėluotai paraiškas dar bus galima teikti iki liepos 1 d.
 
Deklaruotų duomenų keitimas birželio 7 d. – liepos 1 d.
 
Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo birželio 7 d. iki liepos 1 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauko dalį (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, kai yra keičiamas deklaruojamo žemės ūkio naudmenų ar kito ploto kodas.  
 
Tiesioginės išmokos nemažinamos, jei taisoma įbraižytų laukų grafinė konfigūracija ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo. Taip pat prašymai pakeisti paraiškos duomenis nelaikomi pavėluotai pateiktais, kai keičiamas žemės ūkio naudmenų kodas, o toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui.
 
Deklaruotų duomenų keitimas po liepos 1 d.
 
Po liepos 1 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas negali keisti deklaruotų duomenų. Tačiau iki paramos gavimo jis gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai padaryti galima ir prisijungus prie informacinio portalo.
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas po liepos 1 d. galimas tik išimtiniais atvejais, jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą paramos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo raštu turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per 15 darbo dienų. Kartu būtina pateikti įrodymo dokumentus. Gavus minėtą informaciją, tikslinami paraiškos duomenys.
 
Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Pažymėtina, kad už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 27 d. 10:11