Patvirtintos žuvininkystės projektų viešinimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.01

Patvirtintos žuvininkystės projektų viešinimo taisyklės

Patvirtintos žuvininkystės projektų viešinimo taisyklės
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, gaunantys paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, turi viešinti šią paramą.
 
Š. m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės, kuriose nustatyti reikalavimai, kurių turi laikytis paramos gavėjai.
 
Vadovaujantis šiuo įsakymu, paramos gavėjai yra atsakingi už visuomenės informavimą apie gautą paramą naudojant vieną ar kelias visuomenei skirtas informavimo ir viešinimo priemones.
 
Šie reikalavimai netaikomi kompensacinių žuvininkystės programos priemonių, t. y. „Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga bei atkūrimas ir kompensavimo tvarka vykdant tausios žvejybos veiklą“, „Parama sandėliavimui“, dalyviams, jei reikalavimas viešinti gautą paramą nenurodytas priemonių įgyvendinimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. kovo 1 d. 13:35