Patvirtintos VPS administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.15

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės

Patvirtintos VPS administravimo taisyklės
Informuojame, kad š. m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
 
Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS), įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP) priemonę „Leader“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“.
 
Pagal šią veiklos sritį remiama VPS vykdytojos veikla, susijusi su VPS įgyvendinimo administravimu, taip pat VPS vykdytojo veikla, susijusi su vietos veiklos grupės (VVG) teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS.
 
Parama teikiama kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS administravimo išlaidoms, kurioms VPS gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos, kompensuoti. VPS administravimo išlaidas sudaro VVG veiklos išlaidos, kurioms gali būti skiriama ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimo išlaidų, ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos, kurioms turi būti skirta ne mažiau kaip 25 proc. VPS administravimo išlaidų.
 
VPS administravimo išlaidos finansuojamos iki 100 proc. visų tinkamų VPS administravimo išlaidų. Išsamus tinkamų ir netinkamų VPS administravimo išlaidų sąrašas pateikiamas taisyklėse.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 11:43