Patvirtintos valstybės pagalbos lėšos tautinio paveldo puoselėtojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.08.18

Patvirtintos valstybės pagalbos lėšos tautinio paveldo puoselėtojams

Patvirtintos valstybės pagalbos lėšos tautinio paveldo puoselėtojams
Pareiškėjai dėl paramos tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) galėjo kreiptis nuo kovo 28 d. iki balandžio 29 d., NMA, įvertinusi paraiškas, patvirtino beveik 262 tūkst. Eur pagalbos lėšų 74 pareiškėjams.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti buvo skirta 156 440 Eur valstybės biudžeto lėšų. Paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 77, teigiamai įvertintos 74 paraiškos. Žemės ūkio ministerijai papildomai skyrus valstybės biudžeto lėšų, parama skirta visoms teigiamai įvertintoms paraiškoms, todėl vertinimo metu nebuvo taikomi pirmumo kriterijai ir skiriami atrankos balai.
 
Tautinio paveldo puoselėtojams daugiausia bus finansuojamos kelionių (vykstant į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius), dalyvavimo renginiuose (dalyvio registracijos mokestis, ploto nuoma, vietos įrengimo) išlaidos. Taip pat bus finansuojamos šios išlaidų kategorijos: įrangos įsigijimo tautinio paveldo produktams kurti, gaminti, realizuoti, tautinio paveldo produktų ženklinimo, atlygio tradicinių amatų meistrams už amato demonstravimą renginių metu arba tradicinių amatų edukacijų vedimą.
 
Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą, populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje.
 
Pagal šią priemonę parama skiriama:
  • A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidų kompensavimui;
  • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrimui, gamybai, realizavimui ir (arba) tradicinių amatų demonstravimui Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
  • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;
  • tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimui.
Didžiausia galima pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui vieniems metams – 10 000 Eur. Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus Lietuvoje. Jeigu paraišką teikia asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinis pagalbos gavėjas yra jos / jo narys, nurodytas paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše.
 
Paramos lėšomis finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai. Paraiškoms, kuriose prašoma padengti tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas, gali būti skirta 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:
  • jį faktiškai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;
  • pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal priemonės įgyvendinimo taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla, ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.
Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 18 d. 08:30