Patvirtintos naujos galutinių ataskaitų / užbaigto projekto metinių ataskaitų formos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.08.21

Patvirtintos naujos galutinių ataskaitų / užbaigto projekto metinių ataskaitų formos

Patvirtintos naujos galutinių ataskaitų / užbaigto projekto metinių ataskaitų formos
Atkreipiame gaunančių paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones dėmesį, kad nuo liepos 1 d. galioja naujos galutinės ataskaitos / užbaigto projekto metinių ataskaitų pavyzdinės formos.
 
Pateikti galutines ataskaitas pagal naujas pavyzdines formas turėtų pareiškėjai, užbaigę įgyvendinti projektus pagal šias KPP priemones: „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (veikla „Asbestinių stogų dangos keitimas“), „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinimas planavimo būdu), „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
 
Naujas galutinių ataskaitų / užbaigto projekto metinių ataskaitų pavyzdines formas rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:14