Patvirtintos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.21

Patvirtintos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Patvirtintos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Š. m. balandžio 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ taisyklės. Kviečiame susipažinti.
 
Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ remiamos šios veiklos: „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
 
Paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, visoje valdoje vykdantys ar iš karto po paramos paraiškos pateikimo įsipareigojantys vykdyti su ekologine žemės ūkio gamyba  susijusią veiklą.
 
Paramos taip pat gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, ne visoje valdoje vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą, bet įsipareigojantys nuo 2016 m. visoje valdoje užsiimti ekologine žemės ūkio gamyba.
 
Lauko plotas, už kurį gali būti  mokamos išmokos pagal priemonės veiklas, turi būti ne  mažesnis kaip 0,1 ha. Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.
 
Pagal priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ekologinės gamybos praktiką ir metodus reikia taikyti 2 arba 3 metus. Paramos teikimo pagal šią veiklą terminas priklauso nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Pasibaigus įsipareigojimų pagal veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
 
Paramos gavėjas turės laikytis įsipareigojimų pagal šią priemonę 5 metus nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.
 
Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, gali tęsti šią veiklą tuose pačiuose deklaruotuose plotuose ir toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Pagal šiuos tęstinius įsipareigojimus bus taikomos 2007–2013 m. priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, išskyrus pagrindinius reikalavimus ir sankcijas už jų nesilaikymą. Taip pat pareiškėjai gali nutraukti visus pagal programą prisiimtus įsipareigojimus ir negrąžinti visų gautų išmokų (sankcijos nebus taikomos).
 
Pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, gali dalyvauti įgyvendinant šias KPP priemones: „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Pasakytina, kad pareiškėjai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas negali deklaruoti tų  plotų, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
 
Su priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Primename, kad paraiškos pagal su plotu susijusias KPP priemones priimamos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo laikotarpiu, nuo balandžio 13 d. iki birželio 15 d., pavėluotai – iki liepos 10 d. Paramos galima kreiptis pagal šias KPP priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:38