Patvirtinti VPS atrankos taisyklių pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.17

Patvirtinti VPS atrankos taisyklių pakeitimai

Patvirtinti VPS atrankos taisyklių pakeitimai
Š. m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerija patvirtino Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių (taisyklės) pakeitimus.
 
Naujojoje taisyklių redakcijoje naujai nustatyta didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – nuo šiol bus ne dvi, o trys galimos lyginamosios dalys:
 
  • 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio arba, kai jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo;
  • 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
 
Taisyklėse taip pat numatyta nuostata dėl fizinių asmenų vietos projektų – šie galės būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus verslo pobūdžio, t. y. tie projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjas yra vienas fizinis asmuo.
 
 
Išsamiau su taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 17 d. 11:06